សូមប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់រថយន្ត ដែលបានជ្រុះផ្លាកលេខ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ៤
ព័ត៌មានជាតិ
585

ភ្នំពេញ: អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកំបូល សូមប្រកាសម្ចាស់រថយន្ត ផ្លាកលេខរថយន្ត ដែលបានជ្រុះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ៤ មុខបុរីញូវថោន , អាចមកទទួលយកវិញបាន

សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 092400406 មន្រ្តីប៉ុស្តិ៍កន្ទោក

071 555 5527 (ផ្នែកសេនាធិកា)៕